Pharch.pl
Ogród Krasińskich
"W parku jest zlokalizowany podziemny schron, zbudowany tuż przed II wojną światową z przeznaczeniem dla ówczesnego prezydenta Warszawy. Obiekt ten składa się z ośmiu pomieszczeń o wysokości 2,5 m, ściany są specjalnie zbrojone prętami a strop o grubości 130 cm został wzmocniony od spodu blachą falistą, która miała chronić przed odpryskami betonu w przypadku wybuchu bomb lotniczych. Specjalnej grubości są również drzwi prowadzące do niektórych pomieszczeń...

...Główne zamierzenie kompozycji wnętrz polega na zestawieniu odsłoniętej, nierównej faktury ścian zewnętrznych dawnego schronu z gładkimi powierzchniami betonu, stali i szkła obiektu współczesnego...