Pracownia Piotr Hardecki Architekt istnieje od 2007 roku.

Firma wykonuje wielobranżowe projekty z zakresu urbanistyki, architektury i kształtowania krajobrazu, współpracując z doświadczonymi projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, dróg, melioracji, zieleni, jak również ze specjalistycznymi technologami i rzeczoznawcami.

Piotr Hardecki jest udziałowcem i głównym projektantem w firmie PALK Architekci sp. z o.o., oraz wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.