Pharch.pl
Ogród Krasińskich
Warszawa
I nagroda w ogólnopolskim konkursie architektonicznym 2011
(Praca konkursowa wykonana we współpracy z pracownią Abies Architektura Krajobrazu)
Autorzy części architektonicznej: Piotr Hardecki, Marta Czarnomska-Siecke
Inwestor: Urząd m. st. Warszawa
Powierzchnia terenu: 9,6 ha
Powierzchnia netto budynku: 310 m2 (bez powierzchni istniejącego schronu)
PHA w ramach wspólnej pracy konkursowej wykonała koncepcję przebudowy zabytkowego schronu na niewielki obiekt o funkcji ekspozycyjnej i kawiarnię parkową