Pharch.pl
Zespół budynków szkoły podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze
Układ funkcjonalno-przestrzenny rozwiązany czytelnie i poprawnie. Zaprojektowana wewnętrzna uliczka, wydzielająca funkcjonalnie dwa zespoły, interesująca i konsekwentna w wytwarzaniu krajobrazowego charakteru o romantycznym posmaku. Bardzo starannie rozwiązany teren i mała architektura."
Fragment werdyktu sądu konkursowego.