Pharch.pl
Szkoła podstawowa w Książenicach
Pierzejowy układ przestrzenny obiektu w stosunku do otaczających ulic. Atrakcyjnie rozwiązaną strefę wejściową do szkoły: plac przed wejściem i przestrzenne przedłużenie holu wejściowego na dziedziniec wewnętrzny i teren otwarty. Prawidłowy rozdział części dydaktycznej i części ogólnodostępnej (sala gimnastyczna), a także rozdział klas, w zależności od grup wiekowych." fragment werdyktu sądu konkursowego