Pharch.pl
Odtworzenie historycznego ogrodzenia Ogrodu Krasińskich
Warszawa
Projekt: Piotr Hardecki Architekt
Inwestor: Zarząd Terenów Publicznych m. st. Warszawa
Projekt: 2011
Realizacja: 2012
Pracownia PHA wykonała pomiary inwentaryzacyjne zachowanej kamieniarki, oraz na podstawie odnalezionych materiałów archiwalnych odtworzyła projekt ślusarki historycznego ogrodzenia w technologii tradycyjnej. Projekt został uzgodniony przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.